nagyajandek.hu
kis dolgok nagy szívvel...
30 408-2677
0 db termék a kosárban - ( 0 Ft )
Kedvencek
kosár
keresés

Adatvédelem

Az adatkezelő:

Az Infotv. 3.§ 9. pontja értelmében adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.


Adatkezelő adatai:

NagyAjándék Kft.
8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 19.
Tel.: +3630/408-2677
E-mail: info@nagyajandek.hu
Cégjegyzékszám: 19-09-518759
Adószám: 25777264-2-19
Adatkezelési nyt. szám: NAIH-111642/2016.


Az adatkezelő által kezelt adatok:

A megrendelés és regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

Az Áruház üzemeltetéséhez és a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

A regisztráció során az Adatvédelmi törvény 3.§ 3. pontja szerinti különleges adatok megadását nem kérjük.

A regisztráció során kért adatok:

- Belépési adatok: felhasználónév, email cím, jelszó

- Szállítási és számlázási adatok: név, cím (irányítószám, ország, város, utca, házszám), telefonszám


Az adatkezelés célja, időtartama

A regisztráció során felvett adatokat kizárólag az Ön megrendelésének teljesítése, továbbá hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel. A hírlevelek küldése az Ön – regisztráció során tett – nyilatkozatától függ. A regisztráció során megadott elektronikus címre hirdetést vagy reklámot tatalmazó levelet, csak az Ön hozzájárulásával, a jogszabálynak megfelelő esetekben és módon küldünk.

Az adatokat elsődlegesen a Webáruház munkatársai jogosultak megismerni az Ön megrendelésének teljesítéséhez szükséges mértékben. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a megrendelés teljesítéséhez (pl. szállítás) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat átadjuk.

A szállítást végző alvállalkozót minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik atekintetben, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése az adatok törléséig tart.


Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,  a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény, valamint az Infotv.


Az adatok elérhetősége, módosítása, helyesbítése, töröltetése

Regisztrált felhasználóként Ön a felhasználóneve és jelszava segítségével - a sikeres regisztrációt követően - bármikor be tud lépni és érvényes rendelést tud leadni, illetve lehetősége van adatainak módosítására, helyesbíttetésére. Adatai törlései érdekében, kérjük írjon az info@nagyajandek.hu e-mail címre.

A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.


Egyéb

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel kérjük forduljon munkatársunkhoz a fent megjelölt elérhetőségeken.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu)  fordulhat, vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik.

Fel